Onze

Privacyverklaring

Doeleinden

Studentenvereniging Campuscafé Lokaal’99 gebruikt persoonsgegevens enkel en alleen om in contact te komen met haar leden. Leden worden bericht over vergaderingen, notulen, uitnodigingen en nieuwsbrieven.  Om in contact te komen met haar leden worden de volgende gegevens verzameld.

  • Naam
  • Opleiding
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Studentenvereniging Campuscafé Lokaal’99 bewaart persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap. Dit is over het algemeen voor de termijn van 4-5 jaar. Na het lidmaatschap kan het lid ervoor kiezen om in contact te blijven met de vereniging. In dat geval worden alleen de volgende gegevens bewaard:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (optioneel)

Alle overige persoonsgegevens worden hierna verwijderd.

Persoonsgegevens voor derden

Studentenvereniging Campuscafé Lokaal’99 gebruikt persoonsgegevens enkel en alleen voor intern gebruik. Zonder toestemming van het betreffende lid worden er geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.

Toestemming

Studentenvereniging Camuscafé Lokaal’99 heeft ten allen tijden toestemming nodig van het betreffende lid om persoonsgegevens te verwerken. Dit akkoord dient tijdens de inschrijving op het inschrijfformulier worden gegeven. Daarnaast dient het betreffende lid toestemming te geven dat er beeldmateriaal kan worden geplaatst waar hij of zij mogelijk zichtbaar is. Een lid kan ten allen tijden zijn toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het plaatsen van beeldmateriaal intrekken. Hiervoor dient hij of zij contact op te nemen met het dienstdoende bestuur. Een lid kan ten allen tijden een verzoek indienen bij het dienstdoende bestuur om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, het verzoek om persoonsgegevens te verwijderen en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.